^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

Endurance

Endurance

 

Endurance riding is an equestrian sport based on controlled long distance races. It is one of the international competitions recognized by the FEI. There are endurance rides worldwide.

There are two main types of long distance riding, Competitive trail riding and endurance rides. In an Endurance ride, discussed in this article, the winning horse is the first one to cross the finish line while stopping periodically to pass a veterinary check that deems the animal in good health and "fit to continue." In the United States, most endurance rides are either 50 or 100 miles long, though shorter rides are organized for beginners and a few longer, usually multi-day, rides exist. In the USA, the American Endurance Ride Conference (AERC) sanctions endurance rides. Winning riders complete 100-mile rides in 10-12 hours.

Any breed can compete, but the Arabian generally dominates the top levels because of the breed's stamina and natural endurance abilities.

Competitive trail rides are shorter, and factors other than speed are considered, horses may not come in under or over a certain time, and veterinary checks, rider behavior and other elements play a role in the placings.

Worldwide, rules vary. Endurance rides and races can be any distance, though rarely over 160km for a one-day competition.

Copyright © 2013 Royal Stable Unit