^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรมกีฬานักขี่ม้า กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ

ชมรมกีฬานักขี่ม้า กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ

ชมรมกีฬานักขี่ม้า กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ
ชื่อย่อสโมสร กส.ทบ. ค่ายทองฑีฆายุ
ก่อตั้งเมื่อ 2519
พล.ต. บุญสันติ แสนสวัสดิ์,พ.อ.ชูโชติ กีฬาแปง (ผจก.) -
ที่อยู่ 94 ม.3 ถนน แขวง/ตำบล ธรรมศาลา เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
โทร 034-271-153-5 ต่อ 50657 โทรสาร 034-271-153-5

Copyright © 2013 Royal Stable Unit