^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรมนักขี่ม้ากองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก

ชมรมนักขี่ม้ากองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก

ชมรมนักขี่ม้ากองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก
ชื่อย่อสโมสร PSRC
ก่อตั้งเมื่อ 2519
พ.ท.ยอดธง สำราญ -
ที่อยู่ ค่ายตากสิน 103 หมู่ 2 ถนน แขวง/ตำบล ดอนแก้ว เขต/อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 20180
โทร 053-120-069-70 (ต่อ 09) โทรสาร 053-120-070

Copyright © 2013 Royal Stable Unit