^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรมขี่ม้าค่ายอดิศร

ชมรมขี่ม้าค่ายอดิศร

ชมรมขี่ม้าค่ายอดิศร
ชื่อย่อสโมสร CC.
ก่อตั้งเมื่อ 2519
พ.อ.สมเจตน์ บุญเลี้ยง -
ที่อยู่ แผนกวิชาการขี่ม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ถนน แขวง/ตำบล ปากเพรียว เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000
โทร 036-211598,036-212-058-9 (ธุรการ) ต่อ 64318,64360 โทรสาร 036-214-379,036-211-598

Copyright © 2013 Royal Stable Unit