^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

สโมสรขี่ม้า บี อี ซี

สโมสรขี่ม้า บี อี ซี

สโมสรขี่ม้า บี อี ซี
ชื่อย่อสโมสร B.E.C.
ก่อตั้งเมื่อ 2519
Mr.Lief Berg Jensen -
ที่อยู่ 20/1 หมู่ 2 ซ.จัดสรรทหารเรือ ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ดอกไม้ เขต/อำเภอ ประเวศน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
โทร 0-2328-0273 โทรสาร 0-2328-0274,0-2321-1275

Copyright © 2013 Royal Stable Unit