^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรมขี่ม้าออชาร์ดปาร์ค

ชมรมขี่ม้าออชาร์ดปาร์ค

ชมรมขี่ม้าออชาร์ดปาร์ค
ชื่อย่อสโมสร O.P.
ก่อตั้งเมื่อ 2535
นาย วิรัช หลีอาภรณ์ -
ที่อยู่ 1201/32 ซ.ลาดพร้าว 94 ถนน ศรีวรา แขวง/ตำบล วังทองหลาง เขต/อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
โทร 02-381-2476-8,089-0882576 โทรสาร 02-391-2539

Copyright © 2013 Royal Stable Unit