^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

สโมสรปิยะชาติ PIYACHART HORSE RIDING CLUB

สโมสรปิยะชาติ PIYACHART HORSE RIDING CLUB

สโมสรปิยะชาติ PIYACHART HORSE RIDING CLUB
ชื่อย่อสโมสร PCC
ก่อตั้งเมื่อ 2011
นาย คมิก หุ่นโตภาพ - สามัญ
ที่อยู่ 177 ถนน ถ.หทัยราษฎร์ แขวง/ตำบล บางชัน เขต/อำเภอ คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510
โทร 02-5406148 โทรสาร 02-5406148

Copyright © 2013 Royal Stable Unit