^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรมขี่ม้า 9 อัศดร

ชมรมขี่ม้า 9 อัศดร

ชมรมขี่ม้า 9 อัศดร
ชื่อย่อสโมสร
ก่อตั้งเมื่อ 2011
นาย ฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ - วิสามัญ
ที่อยู่ 173 / 13-14 พหลโยธิน 44 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล เสนานิคม เขต/อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
โทร โทรสาร 02 - 9400318

Copyright © 2013 Royal Stable Unit