^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ

ชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ

ชมรมขี่ม้า เปรมปรีดิ์บายใจ
ชื่อย่อสโมสร PPBJ
ก่อตั้งเมื่อ 2553
พล.ต.ต.วรัญวัส การุณยธัช - สามัญ
ที่อยู่ 88 ม.6 ถนน แขวง/ตำบล บางรักน้อย เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทร 081-9130780(คุณเจี๊ยบ), 089-2316556 (ครูใจ) โทรสาร 02-5286368, 034-820656

Copyright © 2013 Royal Stable Unit