^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรมขี่ม้า ธาราโชติ ไรดิ้ง

ชมรมขี่ม้า ธาราโชติ ไรดิ้ง

ชมรมขี่ม้า ธาราโชติ ไรดิ้ง
ชื่อย่อสโมสร TRC
ก่อตั้งเมื่อ 2553
นาย ธนเดช ธนอัศวโชติ - วิสามัญ
ที่อยู่ 60/11 หมู่ 11 ถนน บ้านค่าย -นิคมฯ(ทล.3371) แขวง/ตำบล หนองละลอก เขต/อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทร 081-9112289, 089-9319068 โทรสาร 038-636163

Copyright © 2013 Royal Stable Unit