^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรมขี่ม้า เดอะฮอร์สเชส

ชมรมขี่ม้า เดอะฮอร์สเชส

ชมรมขี่ม้า เดอะฮอร์สเชส
ชื่อย่อสโมสร The Horses
ก่อตั้งเมื่อ 2552
นาย พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ -
ที่อยู่ 37/3 หมู่ 6 ถนน แขวง/ตำบล หมูสี เขต/อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130
โทร 02-9393773, 081-8233737 โทรสาร 02-9393663

 

Copyright © 2013 Royal Stable Unit