^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรมขี่ม้า วิว ชาเล่ต์

ชมรมขี่ม้า วิว ชาเล่ต์

ชมรมขี่ม้า วิว ชาเล่ต์
ชื่อย่อสโมสร VCH
ก่อตั้งเมื่อ 2552
นางวิชุรพา สุขเบื้องบน - วิสามัญ
ที่อยู่ 77 หมู่ 4 ถนน แขวง/ตำบล เขาแหลม เขต/อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15130
โทร 081-6454321(วิชุรพา สุขเบื้องบน),089-4235555 (สุทธิพันธ์ สุขเบื้องบน) โทรสาร

Copyright © 2013 Royal Stable Unit