^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรมขี่ม้า ฮอร์ส โกลด์ คิม

ชมรมขี่ม้า ฮอร์ส โกลด์ คิม

ชมรมขี่ม้า ฮอร์ส โกลด์ คิม
ชื่อย่อสโมสร HGK
ก่อตั้งเมื่อ 2552
นางสาว ณัฐธิดา ทัศนา -
ที่อยู่ 262/1 หมู่ 9 ถนน แขวง/ตำบล ทับกวาง เขต/อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160
โทร โทรสาร

Copyright © 2013 Royal Stable Unit