^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรม เค เอ็ม แอล สตัดท์

ชมรม เค เอ็ม แอล สตัดท์

ชมรม เค เอ็ม แอล สตัดท์
ชื่อย่อสโมสร KML STUD
ก่อตั้งเมื่อ 2552
นาย ปริญญา อบรา -
ที่อยู่ 31/1 หมู่ 13 ถนน แขวง/ตำบล บ้านยาง เขต/อำเภอ เสาไห้ จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160
โทร 084-5532200 (คุณหน่อง)

 

Copyright © 2013 Royal Stable Unit