^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรม สปิริต ฮอร์ท ไร้ดิ้ง

ชมรม สปิริต ฮอร์ท ไร้ดิ้ง

ชมรม สปิริต ฮอร์ท ไร้ดิ้ง
ชื่อย่อสโมสร SHR
ก่อตั้งเมื่อ 2551
นาย สมศักดิ์ สิยาโน - วิสามัญ
ที่อยู่ 231 หมู่ 11 ถนน แขวง/ตำบล ไร่หลักทอง เขต/อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140
โทร 081-3441883(เสาว์),080-5720533(ครูหมอ),086-3131566 โทรสาร 038-463812

Copyright © 2013 Royal Stable Unit