^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

สโมสร แจ้งวัฒนะฮอสสปอร์ทคลับ

สโมสร แจ้งวัฒนะฮอสสปอร์ทคลับ

สโมสร แจ้งวัฒนะฮอสสปอร์ทคลับ
ชื่อย่อสโมสร C.W.N.
ก่อตั้งเมื่อ 2551
นาย สุทธิพงษ์ ธารินเจริญ - วิสามัญ
ที่อยู่ 2/2 หมู่ 8 ซ.แจ้งวัฒนะ 42 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง/ตำบล บางตลาด เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โทร 081-921-4303 โทรสาร

Copyright © 2013 Royal Stable Unit