^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ชมรม พัฒนาม้าไทยเมืองศรีเทพ

ชมรม พัฒนาม้าไทยเมืองศรีเทพ

ชมรม พัฒนาม้าไทยเมืองศรีเทพ
ชื่อย่อสโมสร
ก่อตั้งเมื่อ 2551
พ.ท. โชติ ภาคอินทรีย์ -
ที่อยู่ 9 หมู่ 1 ถนน สายเอเชีย แขวง/ตำบล ตลิ่งชัน เขต/อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160
โทร 087-4110220,087-6858723 โทรสาร 02-195-3183

Copyright © 2013 Royal Stable Unit