^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

สโมสรซีพีแม็กซ์วิน

สโมสรซีพีแม็กซ์วิน

สโมสรซีพีแม็กซ์วิน
ชื่อย่อสโมสร CP.Max
ก่อตั้งเมื่อ 2550
นายริชาร์ด ฮัมเป -
ที่อยู่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น16 ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล ยานนาวา เขต/อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
โทร 02-670-9600,02-670-9656 (คุณอ้อย),081-8355128 โทรสาร 02-670-9699

Copyright © 2013 Royal Stable Unit