^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

พระประวัติการทรงม้า

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

226 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2281-1045 โทรสาร. 0-2280-3758 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พระประวัติการทรงม้า
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

            พระองค์หญิง ฯ เริ่มทรงม้า เมื่อปีพุทธศักราช 2539 พระชันษาเพียง 9 ปี โดยโปรดการทรงม้าตาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเชษภคินี ซึ่งทรงม้าเพื่อการกีฬาอยู่ในขณะนั้นแต่พระองค์หญิง ฯ จะทรงม้าเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้น และด้วยพระกรณียกิจทางด้านการศึกษา จึงเว้นการทรงม้าในระยะหนึ่ง อีกทั้งยังสนพระทัยในกีฬาแบดมินตัน ทรงมุ่งมั่นฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์หญิง ฯ ทรงผ่านการทดสอบของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ฯ เป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันทั้งกีฬาเกมส์และกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ มาแล้ว
            ต่อมาพระองค์หญิง ฯ ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ และทรงงานด้านแฟชั่นที่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จึงทรงหันมาสนพระทัยในการทรงม้าอย่างจริงจังอีกครั้ง เนื่องจากสภาพแวดล้อมของ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ชื่นชอบกรขี่ม้า รวมทั้งพระสหายชาวต่างประเทศได้เชิญชวนให้มาทรงม้า ทำให้ พระองค์หญิง ฯ ทรงรำลึกถึงการทรงม้าในครั้งพระเยาว์ หลังจากนั้น เมื่อเสด็จกลับประเทศไทย จึงทรงกลับมาทบทวนการทรงม้า ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ หลังจากมุ่งมั่นฝึกซ้อม พระองค์หญิง ฯ ก็ได้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสโมสรภายในประเทศ โดยพระองค์ ลงแข่งขันในนาม หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ด้วยพระปรีชาสามารถ ทำให้ทรงชนะเลิศ ประเภทศิลปะการบังคับม้า ในรุ่น
Free Style to Music ระดับ Novice ในรายการชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ปี 2012
          
ในเวลาต่อมาทรงมีพระราชดำริที่จะฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าอย่างจริงจัง จึงทรงเข้าศึกษาต่อด้วยการขี่ม้าชั้นสูง เอก Dressage และ Jumping ในหลักสูตร Internationale De Moniteur D’ Equitation (แองแตนาซิยงนาล เดอ มอนิเตอ เดกิตาซิยง) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี ฯ โรงเรียน Le Cadre Noire (เลอ กาเดรอะ นัวร์) เมือง Saumur (โซมูร) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้ก่อตั้ง เมื่อปี ค.ศ.1825 ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 189 ปี และเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษา ทรงศึกษาการเป็นครูฝึกสอนนักกีฬาขี่ม้า และทรงเป็นนักกีฬา Jumping และ Dressage รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องม้า ด้วยพระทัยอันมุ่งมั่น และพระวิริยะอุตสาหะ จรึงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันดังกล่าว และสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้กราบทูลเชิญเสด็จ ฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ สาธารณัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ที่ผ่านมา
           
และด้วยพระปรีชาสามารถ ทางด้านการกีฬาขี่ม้าของพระองค์ สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยจึงกราบเชิญทูลเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ให้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีกครั้งหนึ่ง ในประเภทศิลปะการบังคับม้า ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะมีขึ้นในห้วงเดือนกันยายน นี้
            ในการเตรียมพระองค์เพื่อทรงเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ พระองค์หญิง ฯ ได้ทรงเดินทางไป ฝึกซ้อมที่
Samur Dressage (โซมูร เดรสซาจ) ณ เมือง Saumur (โซมูร) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี Mr.Alain Francions เป็นผู้ถวายการสอน และทรงม้าคู่พระทัย ชื่อ Prince Charming หรือ Prince Charmant เพศผู้ สีพรุน (สีน้ำตาลเข้ม) อายุ 14 ปี

 

 

 

 

 

 

 

********************

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

img006.jpg - 39.27 kb
พ.อ.วิทัย     ลายถมยา
ผบ.หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

  ฝ่ายอำนวยการ


ร.อ.สุขุม     แพทยารักษ์
นายทหารฝ่ายกำลังพล

ร.อ.จตุรงค์     บุศนุกูล
นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก

พล.ต.นุกูล    กองกาญจนะ
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง

 

ฝ่ายปฏิบัติการ   ฝ่ายสัตวรักษ์                   ฝ่ายสนับสนุน      
 
ร.อ.อภิศักดิ์        ศรีเจียม
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ
                         
                    พ.ต.ธนศักดิ์        สังสุวรรณ
                       นายทหารฝ่ายสัตวรักษ์
 
 ร.ต.สุภาพ    ขาวงาม
นายทหารฝ่ายถวายการฝึกสอน
   

ร.ต.เดชาวัต       ปทุมลังกา
ผุู้บังคับหมวดม้าทรงประจำพระองค์ฯ

   

รายนามผู้บังคับหน่วย

รายนามผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

พันเอก เอกสิทธิ์ ชัยฤกษ์  ตั้งแต่  พ.ค.๔๓ - ต.ค.๔๘

พันเอก บัญฑิต รัตนมาลี ตั้งแต่ ต.ค.๔๘ - ต.ค.๕๖

img006.jpg - 39.27 kb

พันเอก วิทัย ลายถมยา ตั้งแต่ ต.ต.๕๖ - ปัจุจุบัน

 

Copyright © 2013 Royal Stable Unit